Menu handler

AcuSolve (CFD).

Szkolenie dedykowane użytkownikom zainteresowanym tworzeniem symulacji przepływowych. W ramach szkoleniu zaprezentujemy Państwu warstwę teoretyczną omawianych zagadnień wraz z praktycznymi przykładami, które pomogą Państwu w prowadzeniu samodzielnych analiz CFD.

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie teoretyczne do obliczeń przepływowych (równania, turbulencja)
  • Interfejs preprocessora AcuConsole
  • Przygotowanie modeli geometrycznych do analizy
  • Tworzenie siatki elementów skończonych za pomocą generatora AcuMeshSim
  • Definiowanie zadania (typy analiz, warunki brzegowe, parametry obliczeń, materiały)
  • Przykładowe analizy CFD
  • Post-processing

Wymagania wstępne – znajomość podstawowych zasad pracy w programach CFD

Więcej szczegółów: altair@endego.com
Wypełnij formularz, aby zgłosić
chęć udziału w szkoleniu

Newsletter

Want to know more about engineering and automotive?

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.