AcuSolve (CFD)

Więcej informacji wkrótce

Opis: Szkolenie dedykowane użytkownikom zainteresowanym tworzeniem symulacji przepływowych. W ramach szkoleniu zaprezentujemy Państwu warstwę teoretyczną omawianych zagadnień wraz z praktycznymi przykładami, które pomogą Państwu w prowadzeniu samodzielnych analiz CFD.

Zakres szkolenia

Czas trwania: 2 dni. 

Zakres szkolenia:

  • Wprowadzenie teoretyczne do obliczeń przepływowych (równania, turbulencja)
  • Interfejs preprocessora AcuConsole
  • Przygotowanie modeli geometrycznych do analizy
  • Tworzenie siatki elementów skończonych za pomocą generatora AcuMeshSim
  • Definiowanie zadania (typy analiz, warunki brzegowe, parametry obliczeń, materiały)
  • Przykładowe analizy CFD
  • Post-processing

Wymagania wstępne – znajomość podstawowych zasad pracy w programach CFD

Wypełnij formularz, aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu.

Wyrażam zgodę na otrzymanie wiadomości zwrotnej