SimLab

Więcej informacji wkrótce

Opis: Szkolenie skierowane do osób, które chcą poznać podstawy i zasady pracy w pakiecie SimLab. Na szkoleniu pokażemy Państwu przekrój zakresu możliwości programu tak, abyście Państwo po ukończeniu kursu mogli samodzielnie prowadzić swoje analizy i obliczenia.

Zakres szkolenia

Czas trwania: 3 dni

Zakres szkolenia:

  • Wprowadzenie do SimLab i zapoznanie z interfejsem
  • Meshing: import geometrii, proces siatkowania i poprawy jakości siatki
  • Tworzenie komponentów i kontaktów
  • Obciążenia i warunki brzegowe
  • Konfiguracja solvera – zdefiniowanie przypadków obciążeniowych
  • Postprocessing i analiza wyników

Wymagania wstępne – zalecana podstawowa znajomość analiz metodą elementów skończonych.

Wypełnij formularz, aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu.

Wyrażam zgodę na otrzymanie wiadomości zwrotnej