Symulacje fizyczne

Nasza szeroka gama kompleksowych, precyzyjnych i skalowalnych rozwiązań umożliwia naszym klientom przeprowadzenie dowolnej symulacji, której potrzebują aby rozwijać swój produkt.

Stworzone z myślą o łatwości obsługi i szybkości, narzędzia te zapewnią Ci przewagę, której potrzebujesz, aby wyprzedzić konkurencję.

Optimization-enabled Structural Analysis
Crash, Safety & Impact
Multiscale Material Modeling & Simulation
Multi-body System Simulation
Granular Material Simulation
Computational Fluid Dynamics
Particle-based Fluid Dynamics Simulation
Ultra-fast Aerodynamics Simulation
Electromagnetic, Electric, & Thermal Analysis
High Frequency EMag & Antenna Design
Wave Propagation & Radio Network Planning
Integrated EDA Software for PCB Design
Multi-disciplinary Design Exploration
Optimization-enabled Structural Analysis
Altair OptiStruct

Altair OptiStruct to kompleksowe narzędzia analityczne do rozwiązywania problemów i analiz liniowych, nieliniowych, drgań, akustyki, zmęczenia, wymiany ciepła oraz analiz wielofizycznych.

Współpracując z ulepszoną wersją NASTRAN do analizy liniowej stanowi gwarancję solidnych i dokładnych rozwiązań liniowych do symulacji wytrzymałości i odkształceń w całym procesie sprawdzania konstrukcji w każdej branży.

OptiStruct to funkcje nieliniowe i nowoczesne algorytmy kontaktu, modelowanie śrub i uszczelek, hipersprężystość materiałów oraz analizy termiczne.

To wiodąca technologia optymalizacji od topologii po kształt dla projektów w każdej branży. Specjalistyczne solvery wibracyjne i akustyczne dają unikalne możliwości od zintegrowanych rozwiązań umożliwiających analizy poszczególnych części po całe pojazdy.

To symulacje termomechaniczne i sprzężenia solvera dla złożonych zjawisk w tym interakcji płynu i struktury elektromagnetycznej.

Crash, Safety & Impact
Altair Radioss

Altair Radioss jest wiodącym narzędziem do analizy strukturalnej dla nieliniowych problemów w warunkach obciążeń dynamicznych. Jest wysoce zróżnicowany pod względem skalowalności, jakości, solidności. Składa się z funkcji symulacji wielofizycznych i zaawansowanych materiałów, takich jak kompozyty.

Używany w wielu branżach na całym świecie w celu poprawy odporności na zderzenia, bezpieczeństwa i możliwości produkcyjnych projektów konstrukcyjnych.

Posiada najbardziej kompletne biblioteki materiałów i pęknięć oraz unikalną funkcję do dokładnych symulacji poduszek powietrznych.

Multiscale Material Modeling & Simulation
Altair Multiscale Designer

Modelowanie materiałów to potężne narzędzie do zmniejszenia ilości testów fizycznych, co daje lepsze projekty oszczędzając czas w każdym projekcie. Przy minimalnej ilości danych można tworzyć materiały od kruchych i ciągliwych przez jednorodne do niejednorodnych. Baza obejmuje typowe jak i nietypowe właściwości metali żelaznych jak i nieżelaznych, polimerów oraz włókien (węgiel, szkło i inne). Pracuje również z zewnętrznymi solverami co daje szerokie możliwości stosowania.

Multi-body System Simulation
Altair MotionSolve

Altair MotionSolve to narzędzie do symulacji trójwymiarowych systemów wielobryłowych, przewidujące reakcje dynamiczne i pozwalające na optymalizację ruchomych elementów złożonych układów.

Możliwość uwzględnienia realistycznych obciążeń daje projektantom i inżynierom pewność, że produkty po wykonaniu i w czasie w eksploatacji będą działać niezawodnie przy wymaganiach dotyczących trwałości i nie będą nadmiernie wibrować czy ulegać zmęczeniu. Daje możliwość symulacji łączenia podzespołów instalacji mechanicznych wraz z podzespołami elektronicznymi(np. sterowniki)

Możliwość importu geometrii 3D i współpraca z narzędziami CAD

Granular Material Simulation
EDEM

EDEM to wysokowydajne oprogramowanie do symulacji materiałów ziarnistych, oparte na metodzie elementów dyskretnych (DEM). EDEM symuluje i analizuje zachowanie materiałów sypkich, takich jak węgiel, wydobywane rudy, gleba, ziarna i proszki czy kapsułki.

Zapewnia inżynierom kluczowy wgląd w interakcje materiałów ziarnistych z wyposażeniem. Służy zarówno do wirtualnego testowania konstrukcji urządzeń, jak i do optymalizacji procesów. Zintegrowane sprzężenie z MotionSolve i OptiStruct

Computational Fluid Dynamics
Altair AcuSolve

Altair AcuSolve to narzędzie do obliczeń dynamiki płynów (CFD), zapewniające użytkownikom pełną gamę modeli fizycznych. Obejmuje symulacje takie jak: przepływy, wymianę ciepła, turbulencje.

Materiały nienewtonowskie są obsługiwane z łatwością dzięki solidnej, skalowalnej i dokładnej technologii solvera AcuSolve.

AcuSolve do obliczeń nie wymaga doskonałej siatki.

Dodatkowo istnieje możliwość przyspieszenia obliczeń poprzez akcelerację GPU.

Particle-based Fluid Dynamics Simulation
Altair nanoFluidX

Altair nanoFluidX to oparte na cząsteczkach narzędzie do symulacji hydrodynamiki gładkich cząstek (SPH), do przewidywania przepływu płynu wokół złożonych geometrii w skomplikowanym ruchu.

Jest używany do różnych zastosowań, takich jak symulacja oliwienia w konwencjonalnych, wysokowydajnych lub elektrycznych układach napędowych pojazdów zawierających obracające się koła zębate, analizowanie sił działających na poszczególne elementy systemu lub symulacje z wodą (brodzenie, chlupotanie).

To narzędzie, które poprzez uproszczony przepływ daje możliwości pracy dla osób niebędących ekspertami CAE.

Dokładne przetwarzanie wielofazowych przepływów dla substancji o dużej gęstości.

Ultra-fast Aerodynamics Simulation
Altair ultraFluidX

Altair ultraFluidX to narzędzie symulacyjne, które zapewnia ultraszybkie przewidywanie właściwości aerodynamicznych w pojazdach osobowych i ciężarowych oraz w zakresie aerodynamiki budowlanej i środowiskowej.

Dzięki ultraFluidX inżynierowie mogą w ciągu kilku godzin rozwiązywać wysoce skomplikowane symulacje aerodynamiki na jednym serwerze.

Dokładne symulacje aerodynamiczne dla całego pojazdu.Umożliwia projektowanie eksperymentów i optymalizację.

Energooszczędne i ekonomiczne przetwarzanie oparte na GPU

Electromagnetic, Electric, & Thermal Analysis
Altair Flux

Altair Flux to program do projektowania i obliczeń złożonego sprzętu elektromechanicznego, wykorzystywany aby optymalizować jego wydajność, wymiary, koszt lub wagę z precyzją, oferując użytkownikom końcowym bardziej innowacyjne i wartościowe produkty.

Flux symuluje warunki magnetyczne, ustalone i nieustalone, a także właściwości elektryczne i termiczne.

Możliwość tworzenia modeli 2D i 3D.Dedykowane środowisko e-Motor i inteligentna automatyczna siatka.

Wbudowane modele fizyczne dla obliczeń elektrycznych i termicznych.

Możliwość analizy statycznej oraz dla prądu zmiennego, stanów ustalonych i nieustalonych.

Posiada złożony edytor obwodów elektrycznych

High Frequency EMag & Antenna Design
Altair Feko

Altair Feko jest liderem w dziedzinie symulacji elektromagnetycznej wysokich częstotliwości od ponad 20 lat. Feko jest używane na całym świecie w wielu branżach, w tym w lotnictwie, obronności, motoryzacji, komunikacji i elektronice użytkowej.

Feko posiada szeroki zestaw aplikacji elektromagnetycznych dla wysokich częstotliwości, umożliwiając: optymalizację łączności bezprzewodowej, w tym 5G, zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz przeprowadzanie analizy przekroju radaru (RCS) oraz rozproszenia jak również modelowanie oparte na bioelektromagnetyce.

Wave Propagation & Radio Network Planning
Altair WinProp

Altair WinProp to najbardziej kompletny zestaw narzędzi w dziedzinie propagacji bezprzewodowej i planowania sieci radiowej. Ma zastosowanie w symulacjach sieci satelitarnych jak i w łączności naziemnej. Przystosowany do symulacji obszarów wiejskich, przez miejskie. Obejmuję również symulacje wewnątrz budynków. WinProp to innowacyjne modle propagacji fal obsługujące szeroką gamę scenariuszy i danych map oraz moduły planowania sieci dla 5G, LTE, W-LAN,…

Integrated EDA Software for PCB Design
Altair Pollex

Altair Pollex to narzędzie do weryfikacji płytek drukowanych (PCB), to rozwiązanie, które przyspiesza rozwój dzisiejszych inteligentnych, połączonych i szczelnie upakowanych produktów elektronicznych.

Jest używany przez światowych liderów branży w celu poprawy wydajności, zwiększenia wydajności, umożliwienia pracy zespołowej i usprawnienia współpracy.

Altair oferuje narzędzia do pełnej analizy systemu, które integrują przepływ projektowania kodu mechanicznego, termicznego, elektromagnetycznego i osadzonego z projektowaniem PCB.

Multi-disciplinary Design Exploration
Altair HyperStudy

Altair HyperStudy to multidyscyplinarne oprogramowanie do sprawdzania, badania i optymalizacji projektów dla inżynierów i projektantów. Korzystając z projektowania koncepcyjnego, metodą optymalizacji. HyperStudy tworzy inteligentne warianty projektu, zarządza przebiegami testów oraz zbiera dane. Użytkownicy są prowadzeni krok po kroku przez definicję, badania oraz analizę wyników.

Bezpośredni interfejs współpracujący z najpopularniejszymi solwerami CAE

Wypełnij formularz i pobierz wersję próbną

Do pobrania oprogramowania niezbędne jest przekazanie danych osobowych do Altair Engineering celem udzielenia licencji.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną z informacjami handlowymi Endego w celach marketingowych
Jesteś zainteresowany naszą ofertą oprogramowania?
Skontaktuj się
+48123972182 altair@endego.com
Skontaktuj się
  Akceptuję: politykę prywatności *

Podając swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną z informacjami handlowymi Endego w celach marketingowych
Jesteś zainteresowany naszą ofertą oprogramowania?
Odwiedź centrum wsparcia technicznego