Menu handler

HyperMesh – kurs zaawansowany.

Prowadzący: mgr inż.  Barbara Kowalska

Szkolenie zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy mają już doświadczenie w pracy z pakietem HyperMesh i chcą poszerzyć swoją wiedzę o wykorzystanie zaawansowanych narzędzi.

Zakres szkolenia

Narzędzie HyperMorph

  • Wprowadzenie do wykorzystania różnych metod i narzędzi morphingu
  • Narzędzie Free Hand
  • Domeny i Uchwyty
  • Mapowanie do geometrii

Wprowadzenie do HyperView

  • Podstawe możliwości HyperView
  • Wyświetlanie animacji prezentujących wyniki obliczeń

Prowadząca szkolenie

mgr inż.  Barbara Kowalska – absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Mechanicznego, Pracowała ze studentami prowadząc zajęcia dydaktyczne a obecnie od ponad 5 lat uczestniczy w projektach realizowanych przez Endego Sp. z o.o. jako inżynier CAE.


Wymagania wstępne – zalecane doświadczenie w pracy z pakietem lub ukończenie kursu podstawowego.

Więcej szczegółów: altair@endego.com
Wypełnij formularz, aby zgłosić
chęć udziału w szkoleniu

Newsletter

Want to know more about engineering and automotive?

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.