Menu handler

SimLab.

Szkolenie skierowane do osób, które chcą poznać podstawy i zasady pracy w pakiecie SimLab. Na szkoleniu pokażemy Państwu przekrój zakresu możliwości programu tak, abyście Państwo po ukończeniu kursu mogli samodzielnie prowadzić swoje analizy i obliczenia.

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie do SimLab i zapoznanie z interfejsem
  • Meshing: import geometrii, proces siatkowania i poprawy jakości siatki
  • Tworzenie komponentów i kontaktów
  • Obciążenia i warunki brzegowe
  • Konfiguracja solvera – zdefiniowanie przypadków obciążeniowych
  • Postprocessing i analiza wyników

Wymagania wstępne – zalecana podstawowa znajomość analiz metodą elementów skończonych.

Więcej szczegółów: altair@endego.com
Wypełnij formularz, aby zgłosić
chęć udziału w szkoleniu

Newsletter

Want to know more about engineering and automotive?

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.