Menu handler

Polityka Jakości.

,,Polityką firmy jest dostarczanie klientom usług najwyższej jakości, co gwarantuje stabilność i wysoką pozycję firmy na rynku’’

POLITYKA JAKOŚCI JEST REALIZOWANA PRZEZ NASTĘPUJĄCE CELE

  • Dążenie do wzrostu zadowolenia klientów z jakości oferowanych usług,
  • Identyfikacja potrzeb klientów i dostarczania im usług na najwyższym poziomie,
  • Aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników w planowaniu i osiąganiu celów jakościowych,
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • Współpraca z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia jakości dostarczanych usług,
  • Zapewnienie efektywnego zarządzania procesami oraz osiągania założonych wyników w zakresie systemu zarządzania jakością.

Dążenie do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług poprzez sumienne przestrzeganie wyżej wymienionych postanowień  i jest obowiązkiem każdego pracownika firmy.

Członkowie Zarządu biorą aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni  świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich zasobów, w ramach posiadanych środków.

Nasza Polityka Jakości stanowi deklarację  Zarządu do zwiększenia starań, we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających do doskonalenia systemu organizacyjnego oraz jakości oferowanych usług.

Każdy pracownik odpowiada za rozwój systemu zarządzania jakością oraz zna i respektuje założenia niniejszej polityki.

Newsletter

Chcesz dowiedzieć się więcej o inżynierii i motoryzacji?