Menu handler

AcuSolve (CFD).

Szkolenie dedykowane użytkownikom zainteresowanym tworzeniem symulacji przepływowych. W ramach szkoleniu zaprezentujemy Państwu warstwę teoretyczną omawianych zagadnień wraz z praktycznymi przykładami, które pomogą Państwu w prowadzeniu samodzielnych analiz CFD.

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie teoretyczne do obliczeń przepływowych (równania, turbulencja)
  • Interfejs preprocessora AcuConsole
  • Przygotowanie modeli geometrycznych do analizy
  • Tworzenie siatki elementów skończonych za pomocą generatora AcuMeshSim
  • Definiowanie zadania (typy analiz, warunki brzegowe, parametry obliczeń, materiały)
  • Przykładowe analizy CFD
  • Post-processing

Wymagania wstępne – znajomość podstawowych zasad pracy w programach CFD

Więcej szczegółów: altair@endego.com
Wypełnij formularz, aby zgłosić
chęć udziału w szkoleniu

Newsletter

Drive innovation:
Subscribe for key insights