Menu handler

Altair Inspire – projektowanie koncepcyjne.

Szkolenie o charakterze wprowadzającym, które nauczy Państwa podstawowych założeń i zasad pracy w pakiecie Inspire. Pokażemy, jak przebiega cały proces tak, aby po ukończeniu szkolenia byli Państwo w stanie samodzielnie wykorzystywać program.

Zakres szkolenia:

  • Wprowadzenie
  • Ustawienia modelu i przeprowadzanie analiz: materiały, obciążenia, analiza wyników
  • Połączenia śrubowe i kontakty
  • Geometria – tworzenie i upraszczanie: szkicowanie, wyciąganie brył, modyfikacja modelu
  • PolyNURBS

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zasad modelowania CAE

Więcej szczegółów: altair@endego.com
Wypełnij formularz, aby zgłosić
chęć udziału w szkoleniu

Newsletter

Drive innovation:
Subscribe for key insights