Menu handler

HyperMesh – kurs podstawowy.

Forma: Online

Szkolenie zaprojektowane dla wszystkich osób, które chcą poznać podstawy pracy w programie. Poziom szkolenia dostosowany zarówno dla nowicjuszy, jak i osób z doświadczeniem w pracy w analogicznych programach od innych producentów.

Zakres szkolenia

Podstawy pracy w HyperMeshDesktop

 • Wprowadzenie
 • Otwieranie i zapisywanie plików
 • Obsługa interfejsu
 • Praca z panelami (menu)
 • Organizowanie danych w modelu

Geometria

 • Importowanie, eksportowanie i naprawianie plików CAD-owskich
 • Upraszczanie geometrii
 • Generowanie powierzchni środkowych (midsurface)
 • Generowanie i edytowanie powierzchni

Siatkowanie obiektów 2D

 • Automatyczne tworzenie siatki powierzchniowej
 • Sprawdzanie jakości siatki i jej udoskonalanie

Siatkowanie obiektów 3D

 • Tworzenie i edytowanie geometrii brył
 • Tworzenie siatki typu tetra
 • Tworzenie siatki 3D

Elementy 1D

 • Tworzenie elementów jednowymiarowych
 • Obsługa modułu HyperBeam

Przygotowanie analizy obliczeniowej

 • Podstawy procesu przygotowania analizy i dostępne narzędzia

Prowadząca szkolenie

mgr inż.  Barbara Kowalska – absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Mechanicznego, Pracowała ze studentami prowadząc zajęcia dydaktyczne a obecnie od ponad 5 lat uczestniczy w projektach realizowanych przez Endego Sp. z o.o. jako inżynier CAE.


Wymagania wstępne – zalecana podstawowa znajomość analiz metodą elementów skończonych.

Więcej szczegółów: altair@endego.com
Wypełnij formularz, aby zgłosić
chęć udziału w szkoleniu

Newsletter

Want to know more about engineering and automotive?

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.